За нас

Държавно горско стопанство Лом е разположено в северозападна България на територията на Област Монтана и обхваща 5 общини – Лом, Брусарци, Вълчедръм, Якимово и Медковец. На север граничи с река Дунав, на изток – с ДГС “Оряхово”, на юг – с ДГС Монтана, а на запад – с ДГС Белоградчик и ДГС Видин.